Den 7. marts indledte OC-Klubben årets arrangementer i kantinen hos MarineShaft A/S på Pier 2.

Klubbens formand, Harry Vejnø bød velkommen til de fremmødte og til dagens taler, tidligere kutterreder Knud Christensen.

Da man havde forsynet sig med kaffe og tilhørende brød, fortalte Knud Christensen om sine oplevelser som modstandsmand under krigen.

Modstanden mod besættelsesmagten var i denne del af landet koncentreret i og omkring Aalborg. Knud Christensen fortalte om arbejdet, han havde deltaget i.

 

Der var nedkastning af våben og sprængstoffer, sabotagehandlinger, fremstilling og uddeling af illegale blade, organisering af transport af personer til Sverige og England og meget andet.

Alt dette bevirkede, at han blev taget af Gestapo og kom til at tilbringe den sidste del af krigen i Dachau, en af nazisternes berygtede KZ-lejre.

Det var en barsk historie. Vi har stadig godt af at blive mindet om, at nogen var villige til at gøre modstand mod besættelsesmagten for Danmarks frihed, selvom det for manges vedkommende var forbundet med at miste enten livet eller helbredet.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk